Njoftime

0:00/3:23

HISTORIKU I SHKOLLËS

Shkolla e parë në fshatin Rrëmbec është hapur  në vitin 1920 me një mësues dhe 13 nxënës djem. Që nga ky vit, shkolla fillore nuk është ndërprerë asnjëherë deri në vitin 1947 kur në Shtatorin e këtij viti çelet shkolla unike 7-vjeçare për të cilën u përdoren ndërtesat e zotërinjve MITI dhe ROPI MARKO. Në këto shtëpi mësimi vazhdoi deri në Shtatorin e vitit 1958 kur hapi dyert shkolla e re me 15 ambjente. Nga 15 ambjentet, 11 ishin për mësim dhe 4 për salla mësuesish, drejtori, bibliotekë dhe magazinë.

Në vitet 1972-1973, në kuadrin e masivizimit të shkollave të mesme bujqësore, bëhet një shtesë pranë shkollës egzistuese me 11 ambjente nga të cilat 10 ishin për klasa mësimi dhe kabinete për lëndë të ndryshme. Në vitin shkollor 1991-1992 u çel viti i parë i shkollës të Mesme të Bashkuar me 13 ambjente mësimi. Viti shkollor 1993-1994 është vit kur përfundojnë mësimet e arsimit bujqësor nxënësit në fund të këtij profili. Sot në varësi të shkollës të mesme të bashkuar është edhe shkolla e Ciklit të Ulët në fshatin ROV.  Shkolla e fshatit ROV  është e re dhe në qendër të fshatit.

Shkolla në fshatin RËMBEC, për ti ardhur sa më mirë në ndihmë komunitetit është ndërtuar në qendër të fshatit, buzë rrugës kryesore duke pasur dhe një shesh të mjaftueshëm për të realizuar programet e lëndëve të Edukimit fizik për të gjitha klasat. Këndi sportiv i ngritur me ndihmën e Fondacionit SIDA ( AMPEP ) ka sjellë një ecuri më cilësore të programeve fiskulturore në këto vite.Është realizuar rikonstruksioni i pjesshëm i saj.

Në vitin shkollor 2006-2007 filloi puna për ndërtimin e Lulishtes të Shkollës. Ndërtimi i lulishtes përfundoi në vitin shkollor 2009-2010.  Ishte një projekt i drejtorisë të shkollës, i cili u mbështet fort nga komuniteti. Lulishtja kap një sipërfaqe prej 840 m2.

Shkolla ka tre laboratorë të rinj. Laboratori i Informatikës, Kimisë dhe Biologjisë.

Biblioteka e shkollës është pasuruar çdo vit.

Në vitin shkollor 2012-2013 përfundoi projekti për vendosjen e Këndit të lojrave të fëmijëve. Ky projekt u realizua në bashkëpunim me WORLD  VISION.

Në fillim të vitit shkollor 2013-2014 përfunduan banjat e nxënësve brenda shkollës. Për ndërtimin e tyre Shkolla bashkëpunoi me Komunitetin, Komunën Pojan dhe WORLD  VISION.

---------------------------------------------------------------------------------------------------